Thor Sandborg

Denne siden viser opplysninger om Thor Sandborg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Sandborg
NSD id-nummer: 2434
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Billedhogger 1982
1983 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Billedhogger 1982
1984 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Billedhogger 1982
1985 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Billedhogger 1982
1992 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Leder Av departement 301 Billedkunstner 1992
1993 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Leder Av departement 301 Billedkunstner 1992
1994 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Leder Av departement 301 Billedkunstner 1992
1995 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Leder Av departement 301 Billedkunstner 1992
1996 Norges komite for biennalene i Venezia og Sao Paulo Rådgivende organ Leder Av departement 301 Billedkunstner 1992