Kari Ann Nygård

Denne siden viser opplysninger om Kari Ann Nygård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Ann Nygård
NSD id-nummer: 24419
Fødselsår: 1962
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1805 Rådgiver 1992
1993 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1805 Rådgiver 1993
1993 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1805 Rådgiver 1992
1994 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1805 Ridgiver 1993
1994 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1805 Ridgiver 1992
1995 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1805 Rådgiver 1993
1995 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1805 Rådgiver 1992
1996 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1805 Rådgiver 1993 1996
1996 Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1805 Rådgiver 1992 1996