Albert Emil Olsen

Denne siden viser opplysninger om Albert Emil Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Albert Emil Olsen
NSD id-nummer: 24450
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm Direktør 1992
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Adm. Direktør 1992