Sigurd Johannessen

Denne siden viser opplysninger om Sigurd Johannessen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigurd Johannessen
NSD id-nummer: 2447
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1975 1981
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1977
1981 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980 1984
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1976 1985
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1976 1989
1990 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1976 1990
1994 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1976 1994