Hildegunn Brune

Denne siden viser opplysninger om Hildegunn Brune fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hildegunn Brune
NSD id-nummer: 24475
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Nestleder 1992
1993 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Nestleder 1992
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Nestleder 1994
1994 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Nestleder 1992
1995 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Nestleder 1994
1995 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Nestleder 1992
1996 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Lo-Sekretær 1994
1996 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Lo-Sekretær 1992 1996
1997 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Lo-Sekretær 1994
1997 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Lo-Sekretær 1997
1997 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Lo-Sekretær 1997