Ståle Rist

Denne siden viser opplysninger om Ståle Rist fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ståle Rist
NSD id-nummer: 24625
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1992
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1993 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1992
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1994 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1992
1994 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1995 Utvalg for vurdering av lovgivning om selskapsorganisering Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1992
1995 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1993