Bente Erichsen

Denne siden viser opplysninger om Bente Erichsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Erichsen
NSD id-nummer: 2479
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Produksjonsleder 1979
1980 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Produksjonsleder 1979
1981 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Produksjonsleder 1979
1981 Styret for Filmopplæringen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Produksjonsleder 1979
1982 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Produksjonsleder 1982 1982
1982 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 1982 1982
1983 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1982
1983 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Filmprodusent 1982
1984 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1982
1984 Norsk Barnefilmnemnd Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Filmprodusent 1982 1984
1985 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1982 1985
1985 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1986 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1987 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmregissør 1985
1988 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Filmprodusent 1988
1988 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Filmprodusent 1985
1989 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Filmregissør 1988
1989 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Filmregissør 1989
1989 Styret for Statens studiesenter for film Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Filmregissør 1985 1989
1990 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Kulturdirektør 1988
1990 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 423 Kulturdirektør 1989
1990 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Kulturdirektør 1989
1991 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Kulturdirektør 1988
1991 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 423 Kulturdirektør 1989
1992 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 423 Kulturdirektør 1988
1993 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmprodusent 1989 1993
1993 Styret for Det norske filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993
1994 Styret for Det norske filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993
1995 Styret for Det norske filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993
1996 Styret for Det norske filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993