Ola Moe

Denne siden viser opplysninger om Ola Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ola Moe
NSD id-nummer: 24795
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Utdanningsdirek 1992
1993 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Utdanningsdirek 1992
1994 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1601 Utdanningsdirek 1992 1994
1996 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Utdanningsdirek 1996
1997 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Utdanningsdirek 1996 1997