Seppo Elmer Unt Heinonen

Denne siden viser opplysninger om Seppo Elmer Unt Heinonen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Seppo Elmer Unt Heinonen
NSD id-nummer: 24888
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1992
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1992
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1992
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1994
1995 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1992
1995 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1994
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1992 1996
1996 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1994
1997 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sivilarkitekt 1994