Gunvor Aalstad

Denne siden viser opplysninger om Gunvor Aalstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunvor Aalstad
NSD id-nummer: 249
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 414 Husmor 1978
1980 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 414 Husmor 1978
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 414 Avdelingssjef 1984
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 414 Avdelingssjef 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 414 Avdelingssjef 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 Organisasjonsko 1984 1987
1989 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1989 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1990 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1990 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1991 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1991 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1992 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1992 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1993 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1993 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1994 Landsrådet for landbruksrådgivning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989
1994 Arbeidsutvalg under Landsrådet for landbruksrådgivningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 414 Førstekonsulent 1989