Gunnar Dalen

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Dalen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Dalen
NSD id-nummer: 24974
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1992
1993 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1993
1993 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1992
1994 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1993
1994 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1992
1994 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1994
1995 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1993
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1992
1995 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1994
1996 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1993
1996 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1994
1997 Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1214 Bonde 1994