Kari Lærum

Denne siden viser opplysninger om Kari Lærum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Lærum
NSD id-nummer: 25380
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1992
1993 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1992
1994 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1992
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Sekretær 1994
1995 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1992
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Sekretær 1994
1996 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1992
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Sekretær 1994
1997 Kontrollkommisjonen for Ullevål sykehus, psykiatriske avdelinger og Psykiatrisk Klinikk Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1992
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Sekretær 1994