Asbjørn Langeland

Denne siden viser opplysninger om Asbjørn Langeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Asbjørn Langeland
NSD id-nummer: 25387
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Bibliotekdirekt 1991
1993 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Bibliotekdirekt 1991 1993
1993 Prisingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 226 Bibliotekdirekt 1993
1994 Riksbibliotekrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Bibliotekdirekt 1991 1994
1994 Prisingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 226 Bibliotekdirekt 1993
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Direktør 1996
1997 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Direktør 1996