Tove Marie Smith-Meyer

Denne siden viser opplysninger om Tove Marie Smith-Meyer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Marie Smith-Meyer
NSD id-nummer: 25565
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1992