Anne Breivik

Denne siden viser opplysninger om Anne Breivik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Breivik
NSD id-nummer: 2569
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 1977
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Grafiker 1981 1981
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Grafiker 1981 1981
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Billedkunstner 1983
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Billedkunstner 1980
1984 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 104 Billedkunstner 1983
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 104 Billedkunstner 1980
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 104 Billedkunstner 1983
1992 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 104 Billedkunstner 1992
1993 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 104 Billedkunstner 1992
1994 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 104 Billedkunstner 1992