Birgit Wiig

Denne siden viser opplysninger om Birgit Wiig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birgit Wiig
NSD id-nummer: 257
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Redaktør 1977
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Redaktør 1977
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1984 1987
1988 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1988
1989 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1988
1990 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1988
1991 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1988
1992 Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 213 Redaktør 1988