Finn Grundt

Denne siden viser opplysninger om Finn Grundt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn Grundt
NSD id-nummer: 25834
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Adm. Direktør 1993
1994 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Adm Direktør 1993
1995 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Adm. Direktør 1993
1996 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Adm. Direktør 1993
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 602 Adm. Direktør 1993