Finn-Arne Johansen

Denne siden viser opplysninger om Finn-Arne Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Finn-Arne Johansen
NSD id-nummer: 25953
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingssjef 1993
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Skipsfartsstyret Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Avdelingsdirekt 1997