Andrée Levorsen

Denne siden viser opplysninger om Andrée Levorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Andrée Levorsen
NSD id-nummer: 26029
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Daglig Leder 1990
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Daglig Leder 1990
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Daglig Leder 1990
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Daglig Leder 1990
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Generalsekretær 1990