Einar H. Moxnes

Denne siden viser opplysninger om Einar H. Moxnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar H. Moxnes
NSD id-nummer: 2610
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Fylkesmann 1975
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Leder Av instans utenfor departement 1601 Fylkesmann 1978
1980 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1601 Fylkesmann 1974 1980
1980 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkesmann
1981 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Fylkesmann 1975
1981 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkesmann
1982 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 1601 Fylkesmann 1975
1982 Statens friluftsråd Rådgivende organ Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1982 1982
1983 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I kraft av stilling 1601 Fylkesmann 1975
1983 Statens friluftsråd Rådgivende organ Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1982
1983 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Fylkesmann 1983
1984 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I kraft av stilling 1601 Fylkesmann 1975
1984 Reindriftsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkesmann 1979 1984
1984 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Fylkesmann 1983
1985 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I kraft av stilling 1601 Fylkesmann 1975
1985 Samarbeidsorganet for riksoppgjøret Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 1601 Fylkesmann 1977 1985
1985 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Fylkesmann 1983
1986 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I kraft av stilling 1601 Fylkesmann 1975
1986 Utvalg til revisjon av lov om laksefisket og innlandsfisket Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 1601 Fylkesmann 1983
1987 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1987
1988 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1987
1989 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1987
1990 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1987
1991 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1987
1992 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1987
1993 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1601 Fylkesmann 1987