Synnøve Engeset Nordanger

Denne siden viser opplysninger om Synnøve Engeset Nordanger fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Synnøve Engeset Nordanger
NSD id-nummer: 26109
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Oppfinner 1993
1994 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Oppfinner 1993
1995 Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Oppfinner 1993