Bjørn Tore Stølen

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Tore Stølen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Tore Stølen
NSD id-nummer: 26235
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1994 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1994 Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1994
1995 Utvalg som skal utrede spørsmål om fedres opptjening av fødselspenger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1994
1995 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1995
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1996
1996 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1995
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1996
1997 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1995
1997 Utvalg til å vurdere førtidspensjoneringsspørsmål Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1997