Thomas Øye

Denne siden viser opplysninger om Thomas Øye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thomas Øye
NSD id-nummer: 26343
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1993 Tilsynsrådet for Trøgstad kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 124 Førstesekretár 1993
1994 Tilsynsrådet for Trøgstad kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 124 Førstesekretár 1993 1994
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1994
1995 Rådet for tekniske tiltak for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Førstekonsulent 1995
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1994
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Førstekonsulent 1994
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av andre 301 Spesialkonsulen 1994
1997 Utredning av Statens Luftambulansetjeneste Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesialkonsulen 1997