Tove Bull

Denne siden viser opplysninger om Tove Bull fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Bull
NSD id-nummer: 2645
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1902 Høgskolelektor
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1902 Høgskolelektor
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Høgskolelektor 1980
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Høgskolelektor 1980 1984
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensi 1988
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensi 1988
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1902 Professor 1988 1990
1992 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Professor 1980 1992
1994 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1994
1995 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1994
1996 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1994
1996 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1996
1997 Styret for Høgskolen i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1994
1997 Ytringsfrihetskommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1902 Rektor 1996