Sigmund Elling Strømme

Denne siden viser opplysninger om Sigmund Elling Strømme fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sigmund Elling Strømme
NSD id-nummer: 2648
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Direktør
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Direktør
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Forlagsdirektør 1984
1984 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forlagsdirektør 1984
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Forlagsdirektør 1972 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Forlagsdirektør 1984
1985 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forlagsdirektør 1984
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Forlagsdirektør 1984
1986 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forlagsdirektør 1984
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Forlagsdirektør 1984
1987 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forlagsdirektør 1984
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Forlagsdirektør 1984 1988
1988 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forlagsdirektør 1984 1988
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Forlagsdirektør 1972 1988
1988 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlagsdirektør 1988
1989 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlagsdirektør 1988
1990 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlagsdirektør 1988
1991 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlegger 1988
1992 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlegger 1988
1993 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlegger 1988
1994 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forlegger 1988