Alf Gunn Eritsland

Denne siden viser opplysninger om Alf Gunn Eritsland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Alf Gunn Eritsland
NSD id-nummer: 26569
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Studieleder 1994
1995 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Studieleder 1994