Cecilie Foss

Denne siden viser opplysninger om Cecilie Foss fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cecilie Foss
NSD id-nummer: 26602
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1995 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Siviløkonom 1994
1996 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Økonom 1994
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Økonom 1994
1996 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1996
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Økonom 1994
1997 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Økonom 1996