Stig Fossum

Denne siden viser opplysninger om Stig Fossum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stig Fossum
NSD id-nummer: 26607
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Kultursjef 1994
1995 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Kultursjef 1994
1996 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig varamedlem Av departement 1804 Høgskoledirektø 1996
1997 Styret for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Vanlig varamedlem Av departement 1804 Høgskoledirektø 1996