Eystein Gjelsvik

Denne siden viser opplysninger om Eystein Gjelsvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eystein Gjelsvik
NSD id-nummer: 26628
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Økonomisk Ridgi 1994
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Økonomisk Rådgi 1995
1995 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Økonomisk Rådgi 1994
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Økonomisk Rådgi 1996
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Økonomisk Rådgi 1995
1996 "Grønn skattekommisjon" Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Økonomisk Rådgi 1994
1997 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Økonomisk Rådgi 1996
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Økonomisk Rådgi 1995