Cathrine Senje

Denne siden viser opplysninger om Cathrine Senje fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Cathrine Senje
NSD id-nummer: 2675
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Lærer
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Lektor 1981 1981
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Lærer
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adjunkt 1980
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Adjunkt 1980
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adjunkt 1980