Bengt O Johansen

Denne siden viser opplysninger om Bengt O Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bengt O Johansen
NSD id-nummer: 26833
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement Ekspedisjonssjef 1994
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement Ekspedisjonssjef 1994