Terje Kristiansen

Denne siden viser opplysninger om Terje Kristiansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Kristiansen
NSD id-nummer: 26913
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 1993 1994
1996 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 124 1995