Bjørn Marki

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Marki fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Marki
NSD id-nummer: 27014
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 1993
1995 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Teknisk Direktø 1993
1996 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Teknisk Direktø 1993
1997 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Teknisk Direktø 1993