Dieter Oswald

Denne siden viser opplysninger om Dieter Oswald fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dieter Oswald
NSD id-nummer: 27163
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Disponent 1994
1995 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Disponent 1994
1996 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Disponent 1994
1997 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 821 Disponent 1994