Liv Aasen

Denne siden viser opplysninger om Liv Aasen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Aasen
NSD id-nummer: 272
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Stortingsrepresentant 1978
1980 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Stortingsrepresentant 1979
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Stortingsrepresentant 1980 1980
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Stortingsrepresentant 1980 1983
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Stortingsrepresentant 1981 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Stortingsrepresentant 1981 1985
1985 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1601 Stortingsrepresentant 1980 1985