Odd Leren

Denne siden viser opplysninger om Odd Leren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Leren
NSD id-nummer: 2742
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rikskonsertenes styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Rektor 1975
1992 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1102 Rektor 1990
1993 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1102 Rektor 1990
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1102 Avdelingsdirekt 1990 1994