Jens Kri Thune

Denne siden viser opplysninger om Jens Kri Thune fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Kri Thune
NSD id-nummer: 27454
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1994 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H R Advokat 1994
1994 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H R Advokat 1994
1995 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Advokat 1994
1995 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1994