Else Marie Lønn

Denne siden viser opplysninger om Else Marie Lønn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Marie Lønn
NSD id-nummer: 2748
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 937
1980 Fagstyret for Statens skogskole Bygland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 937 Adjunkt 1977
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 937 Adjunkt 1979
1980 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 937 Adjunkt 1979
1981 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 937
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 937 Adjunkt 1979
1981 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 937 Adjunkt 1979
1983 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 937 Adjunkt 1980
1983 Kontrollkommisjonen for Eg sykehus og klinikk for nervøse Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av andre 937 Adjunkt 1977
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Leder I statsråd 937 Adjunkt 1979
1984 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 937 Adjunkt 1980 1984
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 937 Adjunkt 1980 1988