Sissel Bye

Denne siden viser opplysninger om Sissel Bye fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Bye
NSD id-nummer: 27629
Fødselsår: 1968
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Konsulent 1995
1995 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Konsulent 1995
1995 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Konsulent 1995
1996 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Konsulent 1995 1996
1996 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 214 Konsulent 1996
1996 Kontaktgruppen for velferdsordningene i landbruket Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Konsulent 1995
1996 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Konsulent 1995
1996 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Konsulent 1995
1997 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 214 Konsulent 1996 1997
1997 Utvalg for tiltaksfond for småfe og fjørfe m.m. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 236 Konsulent 1996
1997 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Konsulent 1995
1997 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Konsulent 1995
1997 Rådgivende utvalg for økologisk landbruk Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 236 Konsulent 1994 1997
1997 Styringsgruppen for kontraktproduksjon av konsumegg Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 236 Konsulent 1997