Anniken Thue

Denne siden viser opplysninger om Anniken Thue fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anniken Thue
NSD id-nummer: 2772
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Konservator 1979
1981 Utvalg for utredning av organisasjonsforholdene innen kulturminnevernet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Konservator 1979
1983 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Konservator 1979 1983
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonservator 1984
1984 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Førstekonservator 1984
1985 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonservator 1984
1985 Styret for den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Førstekonservator 1984
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonservator 1985
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonservator 1984
1986 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonservator 1985
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonservat 1984
1987 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstekonservat 1985
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1988
1988 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1985
1989 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1988
1990 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1988
1991 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1988
1996 Riksutstillinger Nestleder Av departement 301 Direktør 1996
1997 Riksutstillinger Nestleder Av departement 301 Direktør 1996