Bård Henningsen

Denne siden viser opplysninger om Bård Henningsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bård Henningsen
NSD id-nummer: 27763
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Ingeniør 1995
1996 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 236 Ingeniør 1995