Gunnar Hognestad

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Hognestad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Hognestad
NSD id-nummer: 27779
Fødselsår: 1959
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1995 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1996 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1996 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1997 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1995
1997 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1995