Harald Noddeland

Denne siden viser opplysninger om Harald Noddeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Noddeland
NSD id-nummer: 27963
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Lege 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Lege 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Lege 1995