Karen Sogn

Denne siden viser opplysninger om Karen Sogn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Sogn
NSD id-nummer: 2798
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 728 Stortingsrepresentant 1983
1984 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 728 Stortingsrepresentant 1983
1985 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 728 Husmor 1985
1986 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 728 Bonde 1985
1986 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 728 Gårdbruker 1984
1986 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 728 Bonde 1986
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 728 Bonde 1986
1987 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 728 Bonde 1985
1987 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 728 Gårdbruker 1984
1987 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 728 Bonde 1986
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 728 Bonde 1986
1988 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 728 Bonde 1985
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 728 Bonde 1984 1988
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 728 Bonde 1986
1989 Voksenopplæringsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 728 Bonde 1985 1989
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 728 Bonde 1986
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 728 - 1986 1990