Nina B.J. Berg

Denne siden viser opplysninger om Nina B.J. Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina B.J. Berg
NSD id-nummer: 28271
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Varamedlem og nestleder Av departement 427 Høgskolelektor 1994
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 427 Høgskolelektor 1994
1997 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 427 Høgskolelektor 1994 1997
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 427 Høgskolelektor 1994