Inge Johansen

Denne siden viser opplysninger om Inge Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inge Johansen
NSD id-nummer: 2851
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Leder Av departement 1601 Rektor/Professor 1981 1981
1983 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Leder Av departement 1601 Rektor 1981
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1983
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Rektor 1977
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Rektor 1983
1984 Interimstyret for Universitetet i Trondheim Andre oppgaver Leder Av departement 1601 Rektor 1981
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1983
1984 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1984
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Rektor 1977
1984 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Rektor 1983
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1983
1985 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1984
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Rektor 1977
1986 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Rektor 1984 1986
1994 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Ridgiver 1990 1994
1997 Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi Rådgivende organ Leder Av departement 1601 Professor 1990 1997