Karl Mjelva

Denne siden viser opplysninger om Karl Mjelva fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karl Mjelva
NSD id-nummer: 28869
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Hotelleier 1996
1997 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement Hotelleier 1996