Einar Niemi

Denne siden viser opplysninger om Einar Niemi fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar Niemi
NSD id-nummer: 2892
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1980 1980
1983 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeskonservator 1982
1983 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeskonservator 1983
1983 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1980
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1983
1984 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeskonservator 1982
1984 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeskonservator 1983
1984 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1980
1984 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1983
1985 Styret for Norsk lokalhistorisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeskonservator 1982
1985 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeskonservator 1983
1985 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1980
1985 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1983
1986 Statens museumsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2003 Fylkeskonservator 1983
1986 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1980
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkeskonservator 1983
1987 Samisk kultur og utdanningsutval Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Fylkeskonservat 1980
1987 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkeskonservat 1983
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 2003 Fylkeskonservat 1983 1988
1995 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1995
1996 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Professor 1995
1997 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Professor 1995