John Leidulv Rogne

Denne siden viser opplysninger om John Leidulv Rogne fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: John Leidulv Rogne
NSD id-nummer: 29044
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Sjeføkonom 1989
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Sjeføkonom 1992
1997 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 219 Sjeføkonom 1989
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Sjeføkonom 1992