Arild Sæther

Denne siden viser opplysninger om Arild Sæther fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arild Sæther
NSD id-nummer: 29236
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1996 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 229 Markedssjef 1994
1997 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 229 Markedssjef 1994
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig varamedlem Av departement 229 Markedssjef 1996